با مجوز بانک مرکزی، عرضه ارز مسافرتی در شعب منتخب بانکی دیروز آغاز شده که بر مبنای آن، نرخ دلار ۱۲۶۰۰ تومان و نرخ یورو ۱۴۵۰۰ تومان بود.

امروز هم روند عرضه ارز مسافرتی در شعب بانکی ادامه یافت و بر این اساس، هم اکنون نرخ یورو با ۱۰۰۰ تومان کاهش نسبت به روز گذشته، به ۱۳۷۰۰ تومان رسیده است.

برخی شهروندان در مراجعه به شعب منتخب عنوان می‌کنند که دلار عرضه نمی‌شود؛ اما نرخ یورو به شدت کاهش یافته است.