اسکوترهای برقی وسایل کارآمدی هستند که در صورت استفاده از شارژرهای نامناسب، نوسان برق یا باتری‌های معیوب ممکن است به وسایل خطرناکی تبدیل شوند.

فیلم زیر لحظه انفجار یک اسکوتر برقی در داخل خانه را نشان می‌دهد.