با توجه به شمارش ۹۹ درصد آراء درانتخابات پارلمانی سوئد، این کشور با یک بن بست سیاسی مواجه شده است،چرا که حزب چپ میانه ۴۰.۶ (چهل و شش دهم) درصد و راست میانه نیز ۴۰.۲ (چهل و دو دهم) درصد آرا را به خود اختصاص داده اند.

حزب عوام گرا و ضدمهاجرتی &#۳۹;دمکرات های سوئد&#۳۹; نیز که یک حزب راست افراطی است، تاکنون ۱۷.۶ درصد آراء را به خود اختصاص داده است. این میزان بیش از آرا ۱۲درصدی این حزب در سال ۲۰۱۴ است.

سوئد به دست راست‌های افراطی‌ افتاد


با توجه به آراء به دست آمده، تحلیلگران پیش بینی می کنند که مذاکرات طولانی مدت که می تواند هفته ها به درازا کشد برای تشکیل یک دولت اکثریت و یا احتمالا یک دولت اقلیت، زمان خواهد برد.


انتخابات پارلمانی سوئد روز گذشته برگزارشد که احزاب مختلف در این کشور برای کسب ۳۴۹ کرسی آن به رقابت پرداختند.

بنابر نظرسنجی های به عمل آمده حمایت از جناح های راست درسوئد از سال ۲۰۱۰ بدین سو افزایش یافته، بطوریکه در سال ۲۰۱۰ میزان حمایت از راست ها ۵.۷ درصد بوده و این رقم در سال ۲۰۱۸ به ۱۸.۲ درصد رسیده است.

سی ان ان گزارش داد: فریب این نام را نخورید، حزب &#۳۹;دمکرات های سوئد&#۳۹; یک حزب فرا راستی ضد مهاجرتی ناسیونالیست گرا با ریشه های نئو نازی است اکنون رتبه سوم در انتخابات پارلمانی را به دست آورده است.


کارل بیلدت نخست وزیر و وزیرخارجه سابق سوئد هم در باره قوت گرفتن چنین احزابی در سوئد که به گفته سی ان ان مردم آن به شدت مقید به رعایت حقوق بشر، محیط زیست، و برخورد با رفتارهای نژاد پرستانه هستند، گفت: ما طی سال های اخیر شاهد قوت گرفتن گروه ها و احزاب عوام گرا هستیم.

بیلدت در ادامه به تمسخر به سی ان ان گفت:چنین احزابی همچون حزب دمکرات های سوئد مانند آنچه در آمریکا گفته می شود می گویند ما بار دیگر سوئد را به عظمت می رسانیم و این یعنی بازگشت به سال های ۱۹۵۰ که در آن اتحادیه اروپایی وجود نداشت و مسائل ضد مهاجرتی وجود داشت.

بیلدت افزود که مساله مهاجرتی نقش مهمی برای چنین احزابی در انتخابات پارلمانی سوئد ایفا می کند.