زهرا سعیدی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: کمیسیون اقتصادی مجلس امروز هم در ادامه بررسی طرح قانون جامع بانکداری جمهوری اسلامی ایران تا ماده ۴۶ این طرح را با حضور رییس بانک مرکزی، مرکز پژوهش‌ها و نمایندگان دستگاه‌های نظارتی مورد رسیدگی قرار داده است.

وی تعیین ترکیب شورای فقهی در بانک مرکزی، تشکیل هیات انتظامی موسسات اعتباری، ایجاد کمیته سیاستگذاری پولی و ارزی و همچنین کمیته مقررات گذاری و نظارت بانکی را از جمله مصوبات مهم کمیسیون اقتصادی در این طرح عنوان کرد و گفت که این مصوبات به استقلال بیشتر بانک مرکزی کمک می‌کند.