به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، جمعی از کارشناسان باستان شناسی سوریه طی حرکتی روند بازسازی آثار تاریخی تخریب شده این کشور را آغاز می کنند.

بر این اساس، قرار است آثار تاریخی سوریه که بیشتر آنها به واسطه سلطه عناصر گروه های تروریستی تخریب شده اند، یکی پس از دیگری بازسازی شوند.

«قلعه شهسواران» [به عربی حصن الفرسان] یکی از آثار تاریخی شهر حمص است که قدمت آن به قرن 11 میلادی باز می گردد. این دژ در سال 2006 در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است.

خازان خناف، مسئول تیم بازسازی آثار تاریخی سوریه در این خصوص گفت: ما در تلاش هستیم تا کشورمان را به شرایط پیش از جنگ تغییر دهیم. مرمت آثار تاریخی از قلعه شهسواران در حمص آغاز می شود. عناصر تروریستی در زمان سلطه بر این شهر، بخش عمده ای از آثار تاریخی این شهر را تخریب کرده اند. در حال حاضر، بخش هایی از سقف این دژ زیبا از نابود شده است برای جلوگیری از فروریختن دیواره های آن باید سقف بازسازی شود.

به گفته این کارشناس، نقاشی های دیواری این قلعه نیز باید مرمت شود.

در حال حاضر، تعدادی از آثار تاریخی در سراسر سوریه بازسازی شده اند. یونسکو پیشتر متعهد شده بود کمک های مورد نیاز کارشناسان را برای مرمت آثار تاریخی فراهم کند، این در حالی است که بیشتر اقدامات با همکاری کارشناسان سوری و روسی انجام شده است.