یک فروشگاه در حماه سوریه هدف حمله تروریست‌های تکفیری قرار گرفت.

این حمله تروریستی با خمپاره انجام شده و تلفات آن اعلام نشده است.