عملیات سرقت نافرجام یک دزد ناشی + فیلمبه گزارش گروه فیلم و صوت باشگاه خبرنگاران جوان؛ سارقی که قصد داشت برای تسلیم کردن فروشنده زن دست به اسلحه ببرد، در کار خود ناکام ماند.

فروشنده زن نیز با هشیاری توانست این سارق بی دست و پا را فراری دهد.