علیرضا محجوب، نماینده مجلس با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره منع به کارگیری بازنشستگان، اظهار کرد: این مصوبه در مرحله بررسی مجدد شورای نگهبان قرار دارد. در صورتی که شورای نگهبان آن را تایید نهایی کند باید ظرف دو ماه بازنشستگان مشاغلشان را در هر رده‌ای تحویل دهند، لذا دیگر استانداران و شهرداران بازنشسته شامل معافیت نمی‌شوند.

وی با تاکید بر لزوم اجرای ‌دقیق این قانون، گفت‌: اگر قانونی تصویب می‌شود باید حتی اگر علیه ما نمایندگان هم بود، باید به خوبی اجرا شود. نباید نگاه شخصی به مصوبات داشت.

محجوب خاطر نشان کرد: این قانون بدان معناست که بازنشستگان مسئولیت‌ها را واگذار کرده و عرصه را برای جوانان باز کنند. البته در جای خود منفعت و مضرات این قانون باید مورد بررسی قرار گیرد.

عضو کمیسیون  اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان، گفت‌: اگر بازنشستگان با اجرای این قانون ترک کار نکنند مشمول مجازات‌های پیش‌بینی شده در این مصوبه خواهند شد. البته استثناهایی هم وجود دارد که بعد از تایید شورای نگهبان مشخص خواهد شد. امیدواریم هر چه‌ سریع‌تر این قانون اجرایی شود.