بررسی‌های انجام شده حاکی از آن است که از هر هشت داروی حیاتی در کشورهایی با میزان درآمد پایین و متوسط یک مورد تقلبی بوده یا حاوی ترکیب‌های خطرناکی است که سلامت بیماران را به خطر می‌اندازد.

در این بررسی محققان به ارزیابی داده‌های ۳۵۰ مطالعه پیشین پرداختند که در آنها بیش از ۴۰۰ هزار نمونه دارویی توزیع شده در کشورهایی با میزان درآمد پایین و متوسط مورد آزمایش قرار گرفته بود. در مجموع تقریبا ۱۴ درصد داروهای بررسی شده تقلبی، تاریخ مصرف گذشته یا با کیفیت پایین بوده و تاثیر و ایمنی را که مورد انتظار بیماران بوده نداشتند.

محققان دانشگاه کارولینای شمالی در آمریکا اظهار داشتند: داروهای بی‌کیفیت فاقد ترکیب‌های دارویی فعال هستند یا میزان آن‌ها پایین است و می‌توانند مدت زمان بیماری را افزایش دهند. همچنین ممکن است دارای میزان بالاتری از ترکیب‌های فعال باشند و موجب اوردوز شوند.

بیشتر تحقیقات انجام گرفته تاکنون در مورد داروهای تقلبی یا داروهای خطرزا در آفریقا انجام گرفته و حدود نیمی از مطالعات اخیر در این منطقه بوده است.

به گزارش ژاپن تودی، تقریبا یک پنجم داروهای مورد آزمایش در آفریقا تقلبی بوده یا برای سلامتی بیمار خطرناک بوده‌اند. همچنین یک سوم دیگر از تحقیقات در آسیا انجام گرفته که نشان دهنده تقلبی بودن یا ناایمن بودن ۱۴ درصد از آن‌ها بوده است.