سرهنگ «مهدی رستمی قرائی» با‌اشاره به اینکه ماموران از چمدان یکی از این افراد یک کیلو و ۱۰۰ گرم تریاک را که به صورت ماهرانه‌ای در بطری دلستر جاساز شده بود، کشف کردند، افزود: ماموران از چمدان متهم دیگر نیز دو کیلو و ۳۰۰ گرم شیره تریاک را که به وسایل شخصی خود از قبیل حوله و لباس آغشته کرده بود، کشف کردند.

وی همچنین خاطرنشان کرد: تحقیقات در این رابطه از متهمان ادامه دارد.