این شورا که شاخه سیاسی ائتلاف نیروهای سوریه دموکرات است که کردها ۸۰ درصد نیروهای آن را تشکیل می‌دهند، امروز (یکشنبه) در بیانیه‌ای اعلام کرد، در تاریخ ۰۸ .۰۹ .۲۰۱۸ درگیری‌هایی میان نیروهای وابسته به نظام و نیروهای آسایش در شهر قامشلی در هنگام عبور یک خودروی گشت‌زنی نیروهای امنیتی از ایست آسایش رخ داد که در پی آن دو طرف تلفاتی داشتند.

در این بیانیه آمده است: همزمانی این اقدام ساختگی با زمان برگزاری نشست سه جانبه در تهران سوالی را ایجاد می‌کند، این درگیری‌ها در زمانی رخ داد که دیدارها و صحبت‌هایی در مورد مذاکرات میان نظام سوریه و شورای سوریه دموکراتیک مطرح شده است. مسئله قابل توجه اظهاراتی است که مسئولان وابسته به نظام سوریه مطرح کردند که ما این سخنان را تحریک آمیز و دربردارنده زبان تهدید و به دور از زبان گفت‌وگو به حساب می‌آوریم.

در این بیانیه آمده است: ما در شورای سوریه دموکراتیک نسبت به رخدادها در شهر قامشلی ابراز تاسف کرده و طرفین درگیر را به خویشتنداری و دوری از هر گونه اقدام تحریک آمیز دعوت می‌کنیم. ما معتقدیم که هرگونه تشدید اوضاع در این زمان به نفع هیچ طرف ملی سوریه که به زبان گفت‌وگو برای دستیابی به راه حلی درخصوص بحران سوریه اعتقاد دارد، نخواهد بود.

شورای سوریه دموکراتیک درخصوص مذاکرات اخیر خود با دولت دمشق نیز گفت: ما به درخواست نظام سوریه برای گفت‌وگو پاسخ مثبت دادیم، که این امر بر اساس مسئولیت تاریخی ما و ایمانمان به نقش تاثیرگذار خود صورت گرفت و ما بار دیگر تاکید می‌کنیم که ما خواهان گفت‌وگو و صلح و برقراری امنیت و ثبات در شمال و شرق سوریه هستیم.

 

این شورا تاکید کرد: ما به مردم سوریه تاکید می‌کنیم آنچه که در شهر قامشلی رخ داد در پشت آن کسانی هستند که به دنبال به شکست کشاندن مذاکرات و دیدارهای ما هستند.