سویلو در جمع پناهجویان سوری ترکمن در شهرستان یایلاداغی استان حاتای ترکیه بیان کرد: از این تعداد ۱۶۰ هزار نفر با فراهم شدن زمینه ثبات و امنیت در منطقه عملیات سپر فرات ارتش ترکیه در اطراف استان الباب مستقر شده اند.

وی افزود: در صورت فراهم شدن ثبات و امنیت بیشتر در سوریه، پناهجویان بیشتری به کشور خود باز خواهند گشت.

وی با اشاره به مساعدت و کمک های انسان دوستانه ترکیه به پناهجویان سوری، گسیل موج جدیدی از پناهجویان به سمت ترکیه در پی تشدید درگیری ها در ادلب را محتمل دانست و اظهار کرد: ما مسئول این امر نیستیم چرا که ترکیه هشدارهای لازم را در این زمینه داده است.

وزیر کشور ترکیه اظهار کرد: آنکارا موضع خود را در قبال ادلب حفظ و از وظیفه انسانی خود عدول نخواهد کرد ولی با صراحت می گویم که &#۳۹;هیچ مسئولیتی در قبال موج مهاجرت از ادلب نداریم اما از انسانیت خود عدول نخواهیم کرد.&#۳۹;