«واسیلی نبنزیا» نماینده روسیه در سازمان ملل اظهار داشت که کشورهای غربی به دنبال تغییر در رژیم سیاسی کنونی در روسیه هستند.

نبنزیا در مصاحبه با یک شبکه روسی گفت: تلاش غربی ها برای ریشه کن کردن این رژیم است.

وی افزود: ادعاهای مربوط به دخالت روسیه در حمله به افسر سابق اطلاعات خارجی سرگئی اسکریپال و دخترش یولیا با گاز اعصاب یک عمل دیگر در یک نمایش طولانی است که در راستای ریشه کن کردن رژیم سیاسی کنونی است.

این دیپلمات روس در ادامه گفت: کشورهای غربی به طور واضح به دنبال به تصویر کشیدن روسیه به عنوان یک عضو غیرمسوول جامعه بین المللی برای توجیه تحریم های جدید علیه روسیه هستند.