نیروهای امنیتی در تلاش برای خاموش کردن آتش هستند.

ادریس رفعت فرمانده نیروهای امنیتی کردستان عراق دراین باره گفت که آتش سوزی بر اثر انفجار دو بمب رخ داده است.

وی توضیح داد:از آنجا که این منطقه هنوز به کنترل کامل پلیس عراق در نیامده ، داعش هر از گاه تاسیسات نفتی منطقه را مورد حمله قرار می دهد.

بر اساس این گزارش، هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را نپذیرفته است.