گاوین ویلیامسون وزیر دفاع انگلیس دستور داده است تا طرح خروج نیروی های این کشور از آلمان لغو شود.

بر اساس اعلام این رسانه، پیشتر قرار بود صدها نیروی نظامی انگلیس تا سال ۲۰۲۰ آلمان را تَرک کنند؛ اما اکنون وی دستور پیشین در این باره را لغو کرده و تأکید کرده است که نظامیان این کشور به همراه خانواده خود در برلین باقی خواهند ماند.

ساندِی تایمز اضافه کرد که هنگ مهندسی نیز در میان نظامیانی خواهند بود که در آلمان باقی می مانند.

ظاهراً تصمیم کنونی وزیر دفاع انگلیس به دلیل هشدار به روسیه مبنی بر ادامه آمادگی لندن برای دفاع از اروپا حتی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا موسوم به «برگزیت» به انجام رسیده است.