سلیم الجبوری، رئیس سابق پارلمان عراق، با هادی العامری، رئیس ائتلاف فتح دیدار کرد و گفتگوی فراگیر سیاسی در این کشور را خواستار شد.