«مکسیم لبدینشی» مشاور رئیس جمهوری مولداوی گفت که حال دودون پس از حادثه تصادف که در نزدیکی شهری در شمال پایتخت روی داد، مساعد است و وی نیازی به مراقبت های پزشکی ندارد.

مشاور رئیس جمهوری یادآور شد که تصادف زمانی اتفاق افتاد که خودروهای کاروان رئیس جمهوری با خودرویی دیگر برخورد کردند. راننده خودروی خاطی به قوانین راهنمایی و رانندگی توجه نکرده است.