غلامحسین اسماعیلی با اعلام این خبر گفت که شعبه ۵۳ تجدیدنظر استان تهران حکم دادگاه بدوی در خصوص ناظم مدرسه معین را تایید کرده و این حکم مبنی بر ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و دو سال انفصال از خدمت قطعی شده است. 

به گزارش ایرنا، موضوع آزار جنسی تعدادی از دانش آموزان دوره اول متوسطه مجتمع آموزشی معین، خرداد امسال خبرساز شد و احساسات مردم و مسئولان را جریحه دار کرد به طوری که رهبر معظم انقلاب نیز آن را جنایت خواندند و در دستوری به رئیس قوه قضاییه، محاکمه سریع خاطیان را خواستار شدند.

در این حادثه، ناصر کوهستانی مدیر منطقه ۲ آموزش و پرورش شهر تهران استعفا کرد و با حکم عباسعلی باقری، مدیرکل آموزش و پرورش شهر تهران، هوشنگ میرشفیعی به عنوان سرپرست این مدیریت منصوب شد.