بررسی عملکرد سامانه نیما نشان می دهد فقط ۳.۵ میلیارد دلار از ۱۹ میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات(حدود یک پنجم) در ۵ ماهه نخست سال به سامانه نیما تزریق شده است.

بر اساس این گزارش رقم ارز تزریق شده به سامانه نیما از ۱۶ مرداد تا پایان روز جاری حدود ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بوده است.