سید میثم سیدصالحی جایگزین غلامرضا نوری می‌شود که سال گذشته به این سمت منصوب شده بود.

غلامرضا نوری به تازگی به سمت رییس هیات مدیره مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب شده است و با صدور حکمی سیدمیثم سیدصالحی را به سمت مدیرعاملی مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی جام جم منصوب کرد.

سیدصالحی پیش از این مدیریت پیام‌رسان سروش را برعهده داشت.