بنا به اظهار شاهدان، مرد ۳۶ ساله‌ای در داخل کوچه و در کنار مغازه‌ای نشسته بود که با برخورد ناگهانی دست شخص رهگذری با رخت‌آویز فلزی که در مقابل این مغازه قرار داشت، این وسیله بر روی مرد ۳۶ ساله واژگون شد و موجب فرو رفتن یکی از میله‌های نازک آن در سرش شد.

در این حادثه با افتادن رخت‌آویز به یک طرف و برخورد آن با سر این مرد ۳۶ ساله، یکی از میله‌های نازک رخت‌آویز، پوست سر این فرد را سوراخ کرده و پس از حدود ۱۰ سانتی‌متر از سمت دیگر پوست سر خارج شد ولی به جمجمه سر این شخص آسیبی نرسید.

آتش‌نشانان میله فلزی را با دستگاه برش هیدرو لیک، کوتاه کرده و از رخت‌آویز جدا کردند. این فرد به بیمارستان انتقال یافت.

18-9-9-162251

18-9-9-162342

18-9-9-162463