علیرضا رحیمی اظهار کرد: از آن جا که مهلت دو ماهه مسکوت ماندن بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در مجلس پایان یافته و کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز نظرش را به هیات رییسه اعلام کرده است، CFTبعد از تعطیلات در صحن علنی مورد بررسی قرار می گیرد.

وی درباره زمان بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی گفت: مصوبه کمیسیون حقوقی درباره بررسی ایرادات شورای نگهبان به لایحه پولشویی هم بعد از تعطیلات مجلس مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ البته مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز ایراداتی را به این لایحه وارد کرده که باید منتظر نظر کمیسیون باشیم.

لوایح الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از لوایح چهارگانهFATF   است.