یک شرکت ایرانی می گوید می تواند موتوری را روی انواع خودروها نصب کند تا آنها از سوخت برق استفاده کنند. ظاهرا قرار است این موتور روی تاکسی های تهران به کار گرفته شود تا از آلودگی هوا کاسته شود. مشکل اصلی در قیمت بالای تجهیزات برقی کردن خودروست.