اسپوتنیک نوشت، عناصر داعش یک خط لوله نفتی در استان کرکوک واقع در شمال عراق را منفجر کردند.

«ادریس رفعت» رئیس نیرهای امنیتی کرد، این خبر را تایید کرده است.