رویترز نوشت، جوزپه کنته- نخست وزیر ایتالیا در همایش تجاری شهر کرنوبیو گفت: ایتالیا هرگز برنامه‌ای برای خروج از منطقه یورو و اتحادیه اروپا نداشته است. می توانم این اطمینان را به شما بدهم که هرگز در حال ارزیابی امکان خروج از منطقه یورو و یا اتحادیه اروپا نبوده‌ایم.

وی افزود که هیچگاه امکان چنین موضوعی را با متئو سیلوانی- معاون نخست وزیر و وزیر کشور و نیز لوئیجی دی مایو- رهبر جنبش ۵ ستاره مطرح نکرده است.

در ماه‌های اخیر نگرانی از خروج ایتالیا از منظقه یورو باعث کاهش ارزش آن شده است. یکی از وعده‌های اصلی احزاب پوپولیست ایتالیا برای انتخابات، کنار گذاشتن استفاده از یورو به عنوان واحد پول این کشور است.

با این حال، کنار گذاشتن یورو توسط سومین اقتصاد بزرگ این منطقه می‌تواند باعث تکمیل یک سناریو با عواقب جدی نظیر فرار سرمایه، بحران بانکی و آسیب جدی به بخش مالیه عمومی این کشور شود.

بنابر نظرسنجی کمیسیون اروپا در ماه نوامبر سال گذشته، ۵۹ درصد ایتالیایی‌ها به عنوان یکی از اعضای اصلی و بنیان‌گذار اتحادیه اروپا، از اتحاد اقتصادی و پولی یورو حمایت می‌کنند و ۳۰ درصد مردم نیز مخالف یورو هستند. در سراسر منطقه یورو، حدود سه چهارم شهروندان منطقه یورو از این ارز حمایت کردند که بالاترین میزان از بهار سال ۲۰۰۴ تاکنون به شمار می رود.