محسن هاشمی، در پایان هشتاد و پنجمین جلسه شورای شهر تهران با اشاره به محتوای این جلسه گفت: در ابتدای آقای پورسیدآقایی معاون حمل و نقل و ترافیک گزارشی در خصوص اقدامات معاونت در آستانه فصل سرما برای مبارزه با آلودگی هوا ارائه کردند.

رئیس شورا با تاکید بر اینکه اعضا نظرات و سوالات خود را مطرح کردند، اما زمان کافی برای پاسخگویی به آنها فراهم نشد، افزود: مقرر شد پاسخ اعضا به صورت کتبی ارسال شود در این جلسه همچنین لایحه بهای جمع‌آوری و حمل و نقل پسماند مورد بررسی قرار گرفت و با تغییر یک کلمه به تصویب رسید.

رئیس شورا در خصوص ترکیب کمیسیون های شورا در سال دوم ادامه داد: کمیسیون‌های شورای شهر در حال حاضر به تعیین روسای کمیسیون مشغول هستند در این جلسه همچنین موضوع ارسال نامه به رئیس جمهور برای نوسازی ناوگان اتوبوسرانی شهر تهران مطرح شد. اعضای شورای شهر تهران اصرار دارند که در این حوزه هنوز کار جدی انجام نشده، لذا نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور با امضای همه اعضا ارسال خواهد شد تا برای انجام یک اقدام جدی در این حوزه از رئیس جمهور کمک بخواهیم.

وی در انتها خاطرنشان کرد: ‌همچنین به پیشنهاد من قرار شد موضوع پرداخت یارانه بلیت مترو و اتوبوس هم به این نامه اضافه شود، چرا که هر سال دولت این مبلغ را پرداخت نکرده و به عنوان بدهی شهرداری محسوب می‌شود.