جریان حکمت ملی عراق امروز (یکشنبه ۹ سپتامبر)، اعلام کرد که با نخست‌وزیری مجدد «حیدر العبادی» به دلیل شکستش در مدیریت پرونده حوادث بصره، مخالف است.

«علی البدیری» از رهبران این جریان در گفت‌وگو با وبگاه «المعلومة» اظهار داشت: جریان حکمت از همان ابتدا هیچ نامی را برای تصدی پست نخست‌وزیری معرفی نکرده بود و از هیچ یک از نامزدهای این پست نیز حمایت نکرد بلکه اعلام کرده بود که همان مشخصاتی را که مرجعیت برای این پست اعلام کرده، مد نظر دارد.

وی افزود: العبادی، دارای آن مشخصات نیست و به همین دلیل از سوی ما مردود است به‌ویژه پس از آنکه ناکامی او و دولتش در مدیریت پرونده بصره ثابت شد.

  البدیری افزود: هیچ‌یک از اسامی مطرح در عرصه سیاسی کشور برای تصدی پست نخست‌وزیری آینده، دارای مشخصات و ویژگی‌هایی که مرجعیت دینی آنها را برشمرده نیست.

این عضو جریان ملی حکمت عراق از کلیه گروه‌های سیاسی از جمله سائرون و الفتح خواست تا منافع حزبی و شخصی را کنار بگذارند و از آن برای برون‌رفت کشور از بحران‌های متعدد صرف‌نظر کنند. عراق اکنون در مرحله خطرناکی است و باید کلیه تلاش‌ها و دیدگاه‌ها یکپارچه شود.