رویترز گزارش داد، چین برای نخستین‌بار در بزرگ‌ترین رزمایش دریایی استرالیا شرکت می‌کند. در این رزمایش بیش از سه هزار نیرو از ۲۷ کشور در ساحل شمالی داروین شرکت می‌کنند. 

رزمایش کاکادو میزبان ۲۳ کشتی و زیردریایی از کشورهای حوزه اقیانوس هند و آرام است. هدف این رزمایش آشنایی این کشورها با یکدیگر است که می‌تواند باعث جلوگیری از درگیری در آب‌های منطقه و همکاری در زمان بروز فاجعه شود. 

«آنیتا سلیک»، فرمانده ناوهای استرالیایی گفت که دو کشتی ناوگان سلطنتی با دو ناو چینی هاونگ‌شان در این رزمایش شرکت می‌کنند. 

سلیک روز گذشته -شنبه- گفت: «دو نفر از نیروهای دریایی اسرتالیایی در حال حاضر در ناو چینی هستند. بنابراین هر دو طرف می‌توانند با یکدیگر همکاری کنند و درکی از شرایط طرفین داشته باشند.»