این روزها یکی از اصلی ترین مشکلاتی پیرامون باشگاه پرسپولیس است و هواداران را نگران کرده، مشکل بدهی های باشگاه به بازیکنان و مربیان خارجی و داخلی است. این در حالی است که حتی حذف از آسیا نیز قرمزها را تهدید می کند. با این حال وقتی شرایط انقدر خطرناک برای پرسپولیس پیش رفت، به نظر مسئولان باشگاه فکری به حال چنین وضعیتی کردند. یکی از منابع آگاه باشگاه پرسپولیس اعلام کرده تا این لحظه توانسته‌ایم بسیاری از پرونده‌های مالی بازیکنان خارجی را مختومه کنیم. در حال حاضر هیچ شکایتی از مربیان و بازیکنان خارجی پرسپولیس در فیفا ثبت نشده است.