بر اساس اطلاعات منتشر شده در گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در طرح پیش فروش سکه قرار بوده تا ابتدای سال ۹۹(در طرح پیش فروش دو ساله )بیش از ۷میلیون ۶هزار سکه توزیع شود تا حدود ۱۱ هزار میلیارد تومان از بازار جمع‌آوری شود.

بر اساس جدول زیر رشد افسار گسیخته نقدینگی، افزایش قیمت دلار، افزایش تقاضای تبدیل دارایی، افزایش تقاضای سفته بازی با قاچاق اعلام شدن معامله ارزهای خارجی از جمله عوامل گران شدن سکه عنوان شده است.