سیدیاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با انبار شدن خودروها در پارکینگ‌های شرکت ایران خودرو در شهر بابل اظهار کرد: علت این انباشت‌ها کمبود قطعه در تولید خودرو است.

 

وی افزود: در تاریخ ۶ شهریور سال جاری با حضور نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت و رئیس شعبه تعزیرات در استان مازندران از واحد تولید ایران خودرو در شهر بابل بازدید به عمل آمد و تعداد ۲۰۰۰ دستگاه خودرو پژو پارس TU۵ در پارکینگ وجود داشت.

 

سخنگوی سازمان تعزیرات با بیان اینکه فقدان تهیه قطعات اولیه توسط شرکت تامین کننده قطعات دلیل انبار شدن این خودروها شده است، گفت: قطعاتی مانند سنسور، ACU و IUC، دسته سیم و جلو آمپر توسط شرکت تامین کننده قطعات تولید خودرو به خودروسازان داده نشده و به همین دلیل از ۷۰ دستگاه خودرو تولید شده در تیر ماه و مرداد ماه سال جاری که به پارکینگ رفته است، ۴۰ دستگاه وارد بازار نشده و به هیچ یک از نمایندگی‌های ایران خودرو در سطح شهرستان و اشخاص حقیقی تحویل داده نشده است.