در بند ۹ آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مصوبه ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷ اسفند سال ۸۸ هیئت وزیران آمده است: مقررات حاکم بر ماموریت آموزشی جانبازان در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌الاجراست.

 

سازمان بازرسی کل کشور در تاریخ ۱۷ مرداد سال ۱۳۹۶ یعنی ۸ سال بعد، از مصوبه مزبور به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرده است: وفق ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی مصوب ۳۱ خرداد سال ۱۳۷۴، تمام دستگاه‌های مشمول قانون مزبور، مکلفند ضمن فراهم کردن امکانات لازم برای آموزش‌های کوتاه مدت، با ادامه تحصیل جانبازانی که در استخدام دارند تا پایان تحصیلات دانشگاهی به صورت ماموریت آموزشی تمام وقت یا نیمه وقت موافقت کنند. همچنین ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوبه مورخ دهم آبان سال ۱۳۷۸ هیئت وزیران نیز تمام دستگاه‌ها را مکلف به ماموریت آموزشی مستخدمان جانباز خود در تمام مقاطع تحصیلی رسمی کرده است. 

 

این شکایت می‌افزاید: ماده ۹ آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مصوبه ۲۶۲۷۵۶/۴۱۴۵۹ مورخ ۲۷ اسفند سال ۸۸ مقررات حاکم بر ماموریت آموزشی جانبازان را در مورد فرزندان شاهد و جانباز نیز لازم‌الاجرا کرده است؛ شایان ذکر است در قوانین موضوعه، تنها فرزندان شاهد از امتیازات جانبازان برخوردار شده‌اند.

 

در ادامه شکایت مزبور آمده است: بر اساس اصل ۱۳۸ قانون اساسی، مفاد مقررات، آئین‌نامه و بخشنامه‌ای که هیئت وزیران یا هر یک از وزرایی که مامور تدوین آن هستند، نباید با متن و روح قوانین مخالف باشد در حالی که مفاد ماده ۹ آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر مبنی بر توسعه حکم قانونی به ماموریت آموزشی فرزندان جانبازان، مغایر مفاد ماده ۱۲ قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان انقلاب اسلامی است. بر همین اساس در اجرای تبصره دو بند د ماده ۲ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، درخواست می‌شود موضوع در هیئت عمومی آن مرجع به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت مورد رسیدگی قرار گیرد.

 

نهایتاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با حضور رئیس دیوان تشکیل و با صدور حکم اعلام کرد: با توجه به اینکه مطابق ماده ۶۱ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت هزینه‌های آموزشی از بودجه دستگاه‌های اجرایی به کارکنان ممنوع شده و وفق تبصره ذیل آن، ایثارگران مشمول مقررات خاص خود هستند و در ماده یک قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب سال ۱۳۹۱، فرزندان ایثارگران مشمول عنوان ایثارگر نشده‌اند و در ماده ۴۴ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸۸ قانون برنامه ششم توسعه، صرفاً فرزندان شهدا از تمام امتیازات جانبازان ۵۰ درصد و بالاتر برخوردار شده‌اند، بنابراین حکم مقرر در ماده ۹ آئین‌نامه ساماندهی اشتغال فرزندان شاهد و جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر که فرزندان جانبازان را نیز واجد برخورداری از امتیازات جانبازان تلقی کرده است، مخالف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.