در پی انتشار گزارش گفت و گوهای توسعه در تاریخ ۱۱ شهریورماه جاری با تیتر«اگر اقتصاد با دست فرمان دهه اول انقلاب اداره می‌شد، الان وضع مناسب‌تری داشتیم»،برگزار کنندگان در پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس توضیحاتی ارائه کردند.

 در این توضیح تاکید شده است در برداشت از مطلب سوء تفاهم ایجاد شده و اصل مطلب در متن چنین است: «اگر چه سیاست‌ها و نسخه‌های تجویز شده، بهبود اندکی حاصل کرده است، اما این بدین معنا نیست که تفاوتی با قبل وجود نداشته و نمی‌توان ادعا کرد که اگر کارهایی که انجام شده است، صورت نمی‌گرفت و اقتصاد ایران به شکل دهه اول انقلاب اداره می‌شد، ایران اکنون در وضعیت مناسب‌تری قرار داشت».