مهمترین اظهارات برنامه مذکور به شرح زیر است:

جهرمی: شفافیت اساساً کار سختیست وحتی برای شما هم سخت است

رشیدپور:نه برای من سخت نیست چون کاری نمیکنم

جهرمی:مقابله شفافیت لزوما به معنای فساد نیست،گاهی پوششی برای سوءمدیریت است

جهرمی در حالا خورشید: شفافیت اساساً کار سختیست / مقابله شفافیت لزوما به معنای فساد نیست، گاهی پوششی برای سوءمدیریت است

فلوچارتی که آذری جهرمی از یک "شبکه عنکبوتی استعلام گیری ٥٠ مرحله ای برای اخذ یک مجوز" منتشر کرد

 در فرآیند رجیستری قاچاق موبایل به صفر رسیده است

دلیل افزایش قیمت گوشی افزایش قیمت دلار است

بدلیل از بین رفتن رانت ها عده در برنامه رجیستری اختلال ایجاد می کنند

با دولت الکترونیک از قاچاق ۶ میلیارد لیتر جلوگیری شد

حل مشکل اشتغال با مسوول اشتغال است و با این الفاظ نباید مبارزه با قاچاق را زیر سوال برد/در دولت دوازدهم سامانه ای برای تایید اصالت دارو راه اندازی شد

با این سیستم وزارت بهداشت ارزیابی دقیق از وضعیت دارو دارد

مقاومت های زیادی در برابر این سامانه وجود دارد

دولت الکترونیکی برای راحت کردن زندگی مردم است

وزارت صمت برای شفاف‌ سازی زحمات زیادی کشیده و در دولت الکترونیکی پیشرو است