علی سخنگو گفت: فرزندان مقتول ، &#۳۹; س - ا&#۳۹; ، قاتل پدر و مادرشان را که سه سال قبل به علت اختلافات خانوادگی به قتل رسانده بود و قرار بود که نامبرده در یکی از روستاهای ریگان قصاص شود را به حرمت ایام پیش روی محرم بخشیدند.

ولی دم &#۳۹; ع- ق &#۳۹; که فردی از اعضای هیات مذهبی است در خصوص این علت بخشودگی قاتل گفت: گرچه هنوز داغ پدر و مادرم را در سینه دارم و در این چند سال سختی های روحی و روانی زیادی متحمل شدم اما با توجه به فرارسیدن ماه محرم و ایام عزاداری اربابم امام حسین (ع )از قاتل گذشت می کنم تا مراسم های عزاداری ایام محرم در روستای مان بدون دغدغه و حاشیه برگزار شود.

او گفت: امید دارم قاتل نیز توبه کند و هدایت شود و با عبرت گرفتن از اتفاقات گذشته فردی مفید برای جامعه باشد .

شهرستان ریگان در ۲۸۵کیلومتری شرق کرمان قرار دارد.