سارا بهرامی که این‌روزها با فیلم «هزار پا» روی پرده سینمای ایران است براینمایش فیلم کوتاه «پاگرد» در بخش رقابتی «افق های نو» در جشنواره ونیز حضور پیدا کرد. 

سارا بهرامی