هوشنگ توکلی درباره وضعیت امروز سینما ادامه داد: همواره نقدهایی وجود دارد اما سینمای امروز ایران فوق العاده است. این سینما افتخارات بسیاری به دست آورده که من اعتقاد دارم همه مدیون زحمت معلمان و هنرمندان در چهل سال بعد از انقلاب اسلامی ایران است. معتقدم سینمای ایران موفقیتش را مدیون انقلاب اسلامی ایران و تلاش روزافزون تمام کسانی است که این سالها برای این سینما زحمت کشیده اند.

هوشنگ توکلی

توکلی خطاب به جوانانی که قصد حضور در سینما را دارند خاطرنشان کرد: از نظر من جوانانی که امروز می خواهند وارد سینما شوند باید با بزرگترهای این رشته مشورت کنند و بی گدار به آب نزنند. زیرا ممکن است این جوانان در مقوله های دیگر هنری استعداد داشته باشند اما با راهنمایی غلط به بیراهه کشیده شوند. از نظر من هنر از هر سویه ای زیباست اما تکیه بر تجربیات پیشکسوت ها ضروری است.