فؤاد معصوم، رئیس‌جمهور عراق، در بیانیه‌ای حمله به کنسولگری ایران و آتش زدن ساختمان آن را در بصره محکوم و خواهان محاکمه عاملان آن شد.

فواد معصوم همچنین بر محافظت از روابط دوستانه میان جمهوری اسلامی ایران و عراق تأکید کرد و گسترش روابط میان دو ملت و دولت را خواستار شد.