معصومه ابتکار در مراسم افتتاح سیزدهمین نمایشگاه زنان و تولید ملی که عصر امروز از شهردار تهران به دلیل تلاش‌هایش در حوزه توجه به زنان و انتصاباتش در مجموعه مدیریت شهری تشکر کرد و گفت: برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی نمونه بارز حمایت از زنان سرپرست خانوار است و در واقع زمینه‌ای برای عرصه مدیریت زنان و حضور آنها در جامعه است که البته این اقدام به صورت یک برنامه ملی درآمده است و شهرداران سایر شهرها نیز می‌توانند این مسیر را در پیش بگیرند و فضا را برای زنان توانمند فراهم کنند.

وی با بیان اینکه در همین راستا دولت تسهیلات پایداری برای حمایت از اشتغال زنان در نظر گرفته است و در طرح‌ها و سیاست‌های دولت دوازدهم و همچنین برنامه ششم توسعه این طرح‌ها در حال اجراست که یکی از مسائلی که مورد توجه قرار دارد بحث بازاریابی برای فروش محصولات زنان سرپرست خانوار است، گفت: ۷۰ درصد از صنایع دستی در کشور توسط زنان تولید می‌شود.

ابتکار با بیان این که معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری همکاری خوبی را با مجموعه ستاد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در شهرداری داشته و دارد و یکی از زمینه‌های توسعه کارآفرینی همین موارد است، ادامه داد: تقویت و ارتقای وضعیت خانواده مورد توجه معاونت مربوطه قرار دارد و توجه به لباس‌های سنتی و هنری اقوام ایرانی از موضوعاتی است که مورد توجه قرار دارد و در این زمینه معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری اقداماتی را انجام داده است.

معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به مشارکت اقتصادی زنان در جامعه گفت: بر اساس گزارشاتی به دست آمده در سال ۹۶، ۶۰ الای ۷۰ درصد از فعالیت‌های زنان در بخش‌های غیررسمی و مشاغل خانگی بوده و ما باید بتوانیم تدابیر لازم را برای حمایت از این مشاغل فراهم کنیم.