مرضیه وحید دستجردی در نشست تشکل متبوعش با اشاره به موضوع سن ازدواج دختران و مشکلات موجود در این زمینه، اظهار کرد: اینکه سن ازدواج دستخوش تغییرات قرارگرفته است خوب و مطلوب نیست. رشد و بلوغ فکری بسیار مهم است و متأسفانه سن ازدواج تحت تأثیر سلیقه افراد در قوه مقننه قرار گرفته است، هرچند که این امر در قوه قضائیه کنترل‌ شده است.

وی افزود: سن ازدواج باید مکتوب شود و سوابق قانون مدنی درباره سن ازدواج بسیار مهم است و ما حرف‌های زیادی برای گفتن در این زمینه در مجامع بین‌‌المللی داریم.

دستجردی در پایان گفت: به‌ هرحال کسانی که پست تصمیم‌گیری در حوزه زنان دارند باید تجارب و سواد لازم در این زمینه را داشته باشند.