در پایان معاملات امروز بازار ثانویه ارزی، در مجموع ۳۵ میلیون یورو ارز توسط صادرکنندگان به فروش رسید و ۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو توسط واردکنندگان از صرافی‌های واسط خریداری شد.

با این میزان معامله، حجم کل فروش ارز در بازار ثانویه ارزی از ۱۶ مرداد ماه تاکنون به یک میلیارد و ۱۲۴ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و حجم خرید ارز توسط واردکنندگان یک میلیارد و ۵۸ میلیون و ۹۵۰ هزار دلار بوده است.

امروز میانگین فروش ارز بر مبنای نرخ معاملاتی یورو ۹۳۳۷ تومان و نرخ میانگین خرید ارز توسط واردکنندگان ۸۷۷۳ تومان بوده است.