فراکسیون «سائرون نحو الاصلاح» به رهبری مقتدی صدر از «حیدر العبادی» خواست تا به همراه کابینه‌اش استعفا دهد و در ادامه خواستار تشکیل دولتی قوی جهت پاسخ به مطالبات مردم شد.