به گزارش اسپوتنیک، «والنتینو ماتوینکو» رئیس شورای روسیه پس از دیدار با «کیم جونگ اون» رهبر کره شمالی اظهار داشت که کیم جونگ اون، خواهان اتحاد دو کره است و این اتحاد را به نفع دو کره می داند.

ماتوینکو گفت: رهبر کره شمالی مصمم است که در مسیر اتحاد دو کره حرکت کند. این در حالی است که برخی بازیگران منطقه تمایلی به اتحاد دو کره ندارند، به این دلیل که برخی خواهان این هستند که از این طریق موقعیت خود را در منطقه حفظ کنند.

وی با اشاره به اینکه هر دو منطقه انسانی و پروژه های اقتصادی مشترک اهمیت زیادی دارند، افزود: ما انتظار داریم که مذاکرات بین دو کره مثمر ثمر باشد.