عبدالکریم حسین زاده، عضو فراکسیون امید در حساب توییتری خود نوشت: نطق سلحشوری و حیدری و سایر نمایندگان در راستای وظایف نمایندگی بوده همکاران معترض لطف کنند بجای شاکی بودن از نطق نمایندگان، نگران وضعیت کشور باشند، قطعا امیدی‌ها از همکاران خود حمایت خواهند کرد و اجازه نخواهد داد عده‌ای تریبون آزاد نمایندگان را تهدید کنند .

همچنین پیش از این محمدرضا عارف، رئیس فراکسیون امید نیز در توییتر خود نوشته‌بود:« در شرایط فعلی کشور لحاظ کردن منافع ملی و وحدت و انسجام ملی از سوی مسئولان قوای سه گانه و تریبون داران باید بیش از گذشته مورد توجه قرار بگیرد، جای تاسف است افراد و رسانه هایی که مدعی انقلابی گری و ارزش مداری هستند برای مخالفت با اظهارات یک مسئول و یا یک نماینده مردم متوسل به ادبیات ضد ارزشی و کوچه بازاری می شوند. رسانه های ما باید با رعایت اخلاق و حرمت افراد به این موارد بپردازند و فرصت پاسخگویی به نقدها را فراهم کنند.»