در ویدئویی که منتشر شده است تعدای از افراد بی باک را که روی صندلی نشسته و سپس بر روی این دره شناور می شوند نشان می دهند. برای ساخت این تاب مخصوص حدود ۵ میلیون یوآن چین ( ۷۳۲ دلار آمریکا) هزینه شده بود که کار ساخت آن دوشنبه به پایان رسید. هر یک از صندلی ها به میله هایی وصل شده که ۴ متر(۱۳ فوت)، ۶متر ( ۲۰ فوت)، ۸ متر ( ۲۶ فوت) و و ۲۰ متر (۶۵ فوت) ارتفاع دارند. همچنین یک صندلی جفتی نیز در این محل تاب بازی در نظر گرفته شده است.