محمد مقیمی در گفت و گو با ایسنا درباره بازداشت رضا خندان گفت:  سه اتهام اعم از "اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی"، "تبلیغ علیه نظام " و" اجتماع و ترویج بی حجابی در جامعه " به موکلم تفهیم شده است. مصادیق اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی را به دلیل اینکه چند سال پیش موکلم با همسرش مقابل کانون وکلا به دلیل تعلیق پروانه خانم ستوده اعتراض کرده بودند قرار دادند و  مصادیق اشاعه و ترویج بی حجابی را پیکسل‌های  با عنوان "با حجاب اجباری موافق نیستم" را مدنظر قرار دادند  و اتهام تبلیغ علیه نظام هم به خاطر مصاحبه هایی بود که داشتند.

وی اتهامات مطرح شده علیه موکلش را بی پایه و اساس دانست و افزود: برای موکلم قرار وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی صادر شده که او آن را نپذیرفته است و در حال حاضر هم در اوین است.

به گزارش ایسنا رضا خندان صبح روز سه شنبه ۱۳ شهریور ماه در منزلش دستگیر شد.