و خودرو در جریان مسابقات اتومبیلرانی در جمهوری دومینیکن با یکدیگر برخورد کردند  از مسیر مسابقه منحرف شدند.

پس از این اتفاق، یکی از خودروها به یک درخت برخورد کرد و نصف شد.

این حادثه ممکن بود جان ۷ تن را به خطر انداخت اما خوشبختانه کسی آسیب جدی ندید.