مجید فراهانی با بیان اینکه حال عمومی فردی که هفته گذشته در مقابل شهرداری خودسوزی کرد، اصلا خوب نیست، گفت: روز گذشته به ملاقات وی رفتم. متاسفانه میزان سوختگی ۶۹درصد است. بخشی از ریه او سوخته و از طریق دستگاه تنفس می‌کند.

عضو شورای شهر ادامه داد: پزشکان منتظر هستند تا عفونت و تورم ناشی از سوختگی کاهش یابد تا بتوانند عمل‌های جراحی را آغاز کنند. اورژانس بیمارستان سوانح و سوختگی مطهری تمام تلاش خود را انجام داده است، اما حال عمومی او مناسب نیست.