ولی الله حیاتی افزود: مشکلی در تردد اتباع عراقی در مرز شلمچه وجود ندارد و این مرز بین المللی از امنیت کامل برخوردار است.

وی خاطر نشان کرد: صادرات کالا از مرز شلمچه نیز از امروز مطابق روال عادی است و مشکلی برای حضور بازرگانان ۲ کشور ایران و عراق در این پایانه مرزی وجود ندارد.