دور دوم تحریم‌ها ١٣ آبان ماه آغاز خواهد شد، از همین رو در صورت تصویب نشدن FATF باید منتظر یک بحران و چالش جدی و پیامدهای ناشی از آن باشیم. پیوستن به FATF می‌تواند زمینه ورود مسالمت‌آمیز و اطمینان‌بخش‌تر ایران به بازار بین‌المللی را در وضعیت کنونی فراهم کند و برش معناداری به تحریم‌های ایالات ‌متحده امریکا در زمان‌هایی باشد که به ‌هر تقدیر قرار است ایران با کاهش سطح فشار از بیرون و همراهی کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی لبه‌های تیز اثر تحریم‌های امریکایی را کاهش دهد. از همین‌رو می‌توان ورود به FATF را از این ‌جهت مهم و مثبت ارزیابی کرد.

در چندین روز باقیمانده تا پایان مهلت قانونی برای پذیرش این قانون چندان امیدی به پذیرش آن وجود ندارد و در صورت گذر از مهلت قانونی امکان تمدید آن نیز بسیار کم قلمداد می‌شود؛ چراکه دور دوم تحریم‌ها از چند ماه دیگر آغاز خواهد شد و بدین ترتیب باید منتظر یک چالش جدی که تمایل شدیدی به ایجاد یک بحران اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن دارند را در جامعه ملی خود باشیم.

پیوستن به این کارگروه شوک مثبت و امیدوارکننده‌ای به ایران وارد می‌کند، پذیرش FATF باید از طریق مجلس و مراجع قانونی صورت می‌پذیرفت و در صورتی‌ که این قانون به‌طور کامل و با توجه به آنچه نظام بین‌الملل و سازه‌های حامی آن مورد توجه قرار داده‌اند در ایران پذیرفته شود خود می‌تواند شوک معنادار مثبتی را وارد جامعه کند. در عین حال نپیوستن به FATF با توجه به تحریم‌ها مشکلات دیگری را در آینده ایجاد خواهد کرد .

برای مثال نقل و انتقالات مالی و همچنین تجارت و بازرگانی ایران در چارچوب تحریم‌های ایالات ‌متحده امریکا ریسک‌پذیری بسیار بالایی را برای بسیاری از شرکت‌های جهانی به وجود می‌آورد. نپذیرفتن این قانون همکاری شرکت‌هایی که از ریسک پایین برای همکاری با ایران از نظر اقتصادی برخوردارند را نیز تحت پوشش قرار خواهد داد. ایران تلاش دارد، رابطه مسالمت‌آمیزی با کشورهای عضو اتحادیه اروپا، چین و روسیه داشته باشد و با استفاده از آنها تحریم‌های جدید ایالات‌ متحده را دور بزنند. در این شرایط نپذیرفتن این قانون می‌تواند شمول بیشتری را برای این شرکت‌ها از لحاظ ریسک‌پذیری به وجود بیاورد؛ چراکه در چارچوب قانون پول‌شویی و حمایت از تروریسم می‌توان بهانه‌های متفاوتی را در ارتباط با پول‌شویی توسط شرکت‌های کوچک در تجارت با تهران مورد هدف قرار داد و ریسک فعالیت‌های اقتصادی این شرکت‌های کوچک با تهران را از وضعیت اقتصادی به یک وضعیت امنیتی سیاسی سوق داده و آنها را تحت‌ فشار بسیار زیاد قرار داد و این موجب می‌شود که ریسک فعالیت‌ شرکت‌های کوچک با اقتصاد ایران افزایش پیدا کند.

باتوجه به عزم جدی ایالات ‌متحده امریکا و شناسایی این شرکت‌ها در جهت اعمال فشار بیشتر، نپذیرفتن این قانون خواهد توانست در میان‌مدت زمینه فشار به شرکت‌های کوچک و در نتیجه خروج آنها از روابط تجاری با کشورمان را موجب شود.